HÅLLBARA HUS

Sankt Gertruds entré från Östergatan på 1800-talet
Sankt Gertruds entré från Östergatan på 1800-talet
Våra hus i kvarteret Sankt Gertrud tillhör de allra äldsta i Malmö. Varsamt renoverade naturligtvis, så hållbarheten sitter liksom i väggarna. För att citera en av de mest excentriska malmöprofiler som bodde här i ett av husen på 1700-talet; herr Haqvin Bager:

"Hushålla väl och rätt
Gör mången rik och nätt;
Men hushålla illa och slurfviga
Gör många fattiga och lurfviga"

Haqvin Bager var författare och en usel rimmare. Vi tycker, trots hans dåliga renomé, att hans nästan 300-åriga vers har ett mått av sanning som väl passar in i dagens hållbara tidevarv.

HÅLLBARA MÖTEN

Vi arbetar aktivt med att tänka och agera utifrån ett hållbarhetsperspektiv för hela Sankt Gertrud och vi har tagit avstamp i vårt agerande i FNs 17 Globala Mål. Ett spännande och engagerande arbete där alla våra medarbetare är involverade och aktiva i allt från att servera så mycket ekologiskt som möjligt på våra bufféer till att erbjuda våra gäster både roliga, tänkvärda och hållbara
Add Ons till konferenserna. Om dessa tillägg, som gör ditt möte ännu bättre, kan du läsa uppe i huvudmenyn, och om du vill se hur vi arbetar med våra hållbara mål hos Sankt Gertrud kan du läsa mer på länken nedan. 


 Upptäck oss även här: Facebook

Svenska Möten Skånska Möten